ХАБЭА АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“ОШМИ АУТСОРСИНГ” ХХК нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд компаниудад бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаандаа төвлөрөх, хуулийн эрсдлээ бууруулах, зардлын удирдлагаа оновчтой болгосноор санхүүгийн үр өгөөжөө дээшлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр хуримтлуулсан туршлага болон аутсорсингийн үйлчилгээний олон улсын жишигт тулгуурлан компаниудын ХАБЭА-н ажлуудыг стратегийн, тактикийн болон үйл ажиллагааны түвшинд бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар аутсорсинг гэрээгээр хариуцан гүйцэтгэж байна.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛИЙН ТОО

АЖИЛЛАСАН САЛБАРЫН ТОО

БАРИЛГА, ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ ГОЛЛОХ САЛБАР

ХАРИЛЦАГЧДЫН АЖИЛЧДЫН ДУНДАЖ ТОО

ХОНОГ

ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУГАЦАА

САР

БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУГАЦАА

БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ШИНЭ

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ОНЦЛОГТ ТОХИРСОН 4 ТӨРЛИЙН БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖ ХЭСЭГТ ЗОРИУЛСАН 5 ТӨРЛИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

“АВЪЯАСЛАГ МОНГОЛЧУУД”

outsourcing-1
outsourcing-2
outsourcing-3
outsourcing-4
outsourcing-5
outsourcing-6
outsourcing-7
outsourcing-8
outsourcing-9
outsourcing-10
outsourcing-11
consulting-1
outsourcing-12
outsourcing-13
outsourcing-14
outsourcing-15
outsourcing-16
outsourcing-17
consulting-12
outsourcing-18
outsourcing-19
outsourcing-20
outsourcing-21

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ