ХАБЭА АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“ОШМИ АУТСОРСИНГ” ХХК нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд компаниудад бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаандаа төвлөрөх, хуулийн эрсдлээ бууруулах, зардлын удирдлагаа оновчтой болгосноор санхүүгийн үр өгөөжөө дээшлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр хуримтлуулсан туршлага болон аутсорсингийн үйлчилгээний олон улсын жишигт тулгуурлан компаниудын ХАБЭА-н ажлуудыг стратегийн, тактикийн болон үйл ажиллагааны түвшинд бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар аутсорсинг гэрээгээр хариуцан гүйцэтгэж байна.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛИЙН ТОО

АЖИЛЛАСАН САЛБАРЫН ТОО

БАРИЛГА, ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ ГОЛЛОХ САЛБАР

ХАРИЛЦАГЧДЫН АЖИЛЧДЫН ДУНДАЖ ТОО

ХОНОГ

ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУГАЦАА

САР

БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУГАЦАА

БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ШИНЭ

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ОНЦЛОГТ ТОХИРСОН 4 ТӨРЛИЙН БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖ ХЭСЭГТ ЗОРИУЛСАН 5 ТӨРЛИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

“АВЪЯАСЛАГ МОНГОЛЧУУД”

outsourcing-1
outsourcing-2
outsourcing-3
outsourcing-4
outsourcing-5
outsourcing-6
outsourcing-7
outsourcing-8
outsourcing-9
outsourcing-10
outsourcing-11
consulting-1
outsourcing-12
outsourcing-13
outsourcing-14
outsourcing-15
outsourcing-16
outsourcing-17
consulting-12
outsourcing-18
outsourcing-19
outsourcing-20
outsourcing-21

Дундаж үнийн саналыг Автоматаар тооцох

Та өөрийн авахыг хүсч буй үйлчилгээний өмнөх нүдийг сонгоно уу, түүнд харгалзах үнийн санал гарах болно

Аутсорсингийн үйлчилгээний үнийн санал өгөх маягт

Та хийлгэх ажлууд ба авах сургалтуудыг урьдчилсан байдлаар сонгоно уу. Хэдэн өдрийн аутсорсингийн үйлчилгээ авах, хэр их баримт бичиг боловсруулах, болон хэдэн цагийн сургалтын үйлчилгээ авахаас хамаарч, үнийн санал нь бодогдох болно.

Жич: Энд гарах үнийн санал нь дунджаар зарцуулагддаг хугацаа ба түүнд харгалзах үнэлгээнд суурилсан. Өөрийн байгууллагын онцлог, үйл ажиллагаа, цар хүрээ, авах үйлчилгээний хэрэгцээг Мэргэжилтнээр нарийн үнэлүүлснээр, хамтран ажиллах гэрээний нөхцөл болон үйлчилгээний бодит үнийг мэдэх боломжтой.

Бодлогын баримт бичиг
 • 10 хүн/өдөр

 • 20 хүн/өдөр

Гүйцэтгэлийн баримт бичиг
 • 10 хүн/өдөр

 • 20 хүн/өдөр

Сургалт, зааварчилгаа өгөх
 • 1 цаг

 • 4 цаг

 • 8 цаг

Аюулгүй ажиллагааны өдөр тутмын үзлэг, хяналт шалгалт
 • 7 хоногт 2 өдөр, сард 8 өдөр

 • 7 хоногт 5 өдөр, сард 20 өдөр

 • 7 хоногт 6 өдөр, сард 24 өдөр

Урт хугацаанд хамтрах хөнгөлөлт урамшуулал
 • 3 сар /7 хоногт 2 өдөр/ - 10%

 • 6 сар /7 хоногт 2 өдөр/ - 15%

 • 9 сар /7 хоногт 2 өдөр/ - 20%

 • 12 сар /7 хоногт 2 өдөр/ - 25%

Нийт 0 төгрөг

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ