БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТА ӨӨРТ ТОХИРОХ БАГЦЫГ СОНГОНО УУ?

SAFETY ADVISER БАГЦ

100-аас дээш ажилтантай
ТОМ эсвэл ӨНДӨР ЭРСДЭЛТЭЙ
байгууллагууд зориулсан багц

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

1. Уул уурхай, Эрчим хүч, Зам, Барилгын салбарын буюу үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйлс бүхий ажлын байртай ААН


2. Эрсдэл харьцангуй бага боловч салбар, ажилтны тоо их байгууллагууд

АСУУДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭ

1. ХАБЭА 2 ба түүнээс дээш ажилтантай ч салбар нэгж, ажилтны тоо их, мөн эрсдэл ихтэй тул өдөр тутмын хяналт шаардлагатай байдагаас ХАБЭА-н ажилд зарцуулагдах цаг их байдаг. Үүнээс болж үндсэн ҮА-ных нь ХАБЭА-н стратеги, тактикийн удирдлагын ажлууд хоцрогдолтой болсон байдаг.


2. ХАБЭА-н бодлогын түвшин дэх асуудал нь дунд хугацаанд компанийг хуулийн, цаашлаад санхүүгийн эрсдэлд оруулж болзошгүй.

ШИЙДЭЛ

1. Стратеги, тактикийн түвшний бодлого, тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ХАБЭА-Н зөвлөх болон баг ажиллуулна.


2. Бодлого, ҮА-ны түвшинд хууль, стандартын шаардлагыг хангуулна.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
OUTSOURCE SAFETY БАГЦ

50-100 ажилтантай
ДУНДАЖ эсвэл ЭРСДЭЛ ДУНД
байгууллагууд зориулсан багц

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

1. Дундаж хэмжээний даатгал, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд


2. 50 хүртэлх ажилтантай ч аюултай, хортой хүчин зүйлс бүхий ажлын байртай

АСУУДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭ

1. ХАБЭА хариуцсан орон тооны ажилтан байдаг боловч ажлын тогтвор суурьшил муу байдаг тул олон дахин ажилтан хайх хэрэгтэй болдог.


2. Ихэнхдээ ХАБЭА хариуцсан нэг ажилтны орон тоотой байдаг тул мэргэжлийн олон асуудал дээр өргөн цар хүрээтэй ажиллах боломжгүй буюу үйл ажиллагааны шаардлагатай хэсэг бүрт хүрч чаддаггүй.

ШИЙДЭЛ

1. Нэг ажилтны цалингаар мэргэжлийн бүтэн баг ажиллана.


2. Байгууллагад дахин ХАБЭА-н ажилтан хайх шаардлага гарахгүй.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
SMART SAFETY БАГЦ

50 хүртэлх ажилтантай
ЖИЖИГ
байгууллагууд зориулсан багц

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

1. Зочид буудал, зоогийн газар, ресторан болон бусад жижиг байгууллагууд

АСУУДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭ

1. ХАБЭА хариуцсан орон тооны ажилтангүй бөгөөд ажиллуулахад цалингийн зардал хүндрэлтэй байдаг.


2. ХАБЭА-г хэн нэгэний ажил үүрэгт давхар хариуцуулсан байдаг ч тухайн ажилтан үүнд бодитоор анхаарал хандуулдаггүй.

ШИЙДЭЛ

1. Санаа амар ажлаа хийх боломж бүрдэнэ.


2. Нэг ажилтны цалинд хүрэхгүй зардлаар ХАБЭА-н хяналт, зөвлөгөөг өгнө.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
SAFE PROJECT БАГЦ

Тодорхой хугацаатай
ТӨСЛҮҮДЭД
зориулсан багц

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

1. Зам, барилга, арга хэмжээ, тв шоу, төрөл бүрийн компанит ажлууд гэх мэт

АСУУДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭ

1. Төслийн хугацаагаар ажиллах ХАБЭА-н мэдлэг, ур чадвартай ажилтан олоход бэрхшээлтэй байдаг. 


2. ХН-ийн бүрдүүлэлтээр туршлага багатай ХАБЭА-н ажилтнууд олддог ба төслийн удирдлага ажлыг чиглүүлэх, хяналт тавих шаардлагатай болдог.

ШИЙДЭЛ

1. Нэг өдрийн төсөл дээр ч ХАБЭА-г хариуцан ажиллана.


2. Төслийн онцлогоос хамаарч мэргэжлийн хүн эсвэл баг ажиллуулна.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ