БЛОГ

Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 02/14/2018

Барилгын талбайн ХАБЭА-н нийтлэг аюулууд

Барилгын салбарт гарч буй осол, түүн дотор нас барсан болон хүнд гэмтсэн осол, бусад салбаруудынхаас бараг 2 дахин өндөр байдаг ба жижиг...

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 11/14/2017

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд (ХАБЭМ)-н сургалтын Олон улсын чиг хандлага ба одоогийн Монгол Улсын хандлага, тэдгээрийн зөрүү

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд (ХАБЭМ)-н сургалтын Олон улсын чиг хандлага ба одоогийн Монгол Улсын хандлага, тэдгээрийн зөрүү

Дэлгэрэнгүй
удирдлагын тогтолцоо, ХАБЭМ соёл
Ангилал Oshmi / 10/18/2017

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй хэрэгжилтэнд компанийн соёлын үзүүлэх нөлөө, түүнийг үр дүнтэй удирдах арга зам

ХАБЭМ-н удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй хэрэгжилтэнд компанийн соёлын үзүүлэх нөлөө, түүнийг үр дүнтэй удирдах арга зам Илтгэлийг энд дарж, үзнэ...

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 10/16/2017

ХАБЭМ-н удирдлагын тогтолцооны зөвлөх үйлчилгээ

1. Зөвлөх үйлчилгээний төрөл Бид зөвлөх үйлчилгээ гэж нэг үгээр нэрлэн хэвшсэн боловч олон улсад 2 өөр англи үгээр ангилан...

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 10/16/2017

Зөвлөх үйлчилгээний моделиуд

Өмнө дурдсанчлан, зөвлөх үйлчилгээндээ ашиглахаар сонгосон модель нь төслийн үр дүнд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Голлон ашиглагддаг гурван модель бол...

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 10/16/2017

OHSAS 18001 & ISO 45001: ХАБЭА-н Бодлого

OHSAS18001 стандартын гол шаардлагууды товч тайлбарлая гэж бодлоо. Эхний сэдвээр ХАБЭА-н бодлогыг сонгож авлаа. ХАБЭА-н гээд Монголд ойлгож хэвшсэнээр нь...

Дэлгэрэнгүй