ДАТА

Хууль тогтоомжууд

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа ХАБЭА-н хууль тогтоомж, бусад холбоотой мэдээллийг татах.

Стандарт

Стандарт нэвтрүүлэх үед ашиглагдах бичиг, баримтууд

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ЧУХАЛ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБООС

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН БАЙГУУЛЛАГА
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ГАЗАР
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ