ДАТА

ЧУХАЛ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБООС

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН БАЙГУУЛЛАГА
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ГАЗАР
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ