ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“ОШМИ” ХХК нь харилцагчдынхаа онцлогт тохирсон, нэгдмэл, үр ашиг бүхий менежментийн тогтолцоог бий болгох зорилготой менежментийн зөвлөх үйлчилгээг удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO стандартуудын шаардлагуудыг тусгасан цогц хэлбэрээр үзүүлдэг. Бид зөвлөх үйлчилгээгээ харилцагч компанийнхаа онцлог, хэрэгцээнд үндэслэн олон улсад менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг дараах гурван загвар, аргачлалуудыг сонгон ашигладаг.
– Процесс консалтинг загвар
– Эмч-өвчтөн загвар
– Эксперт загвар

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛИЙН ТОО

АЖИЛЛАСАН САЛБАРЫН ТОО

БАРИЛГА, ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ ГОЛЛОХ САЛБАР

ХАРИЛЦАГЧДЫН АЖИЛЧДЫН ДУНДАЖ ТОО

ЗЭРЭГ НЭВТРҮҮЛСЭН СТАНДАРТЫН ДУНДАЖ ТОО

САР

ТӨСЛИЙН ДУНДАЖ ХУГАЦАА

ТАНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ХЭРЭГТЭЙ ЮУ?

2014 оноос эхлэн “ОШМИ” ХХК нь Европын Сэргээн Босголтын Хөгжлийн Банкны(ЕСБХБ) Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ(БЗҮ) хөтөлбөрт үндэсний зөвлөх байгууллагаар бүртгэгдсэн. Хэрэв танай компани манай байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээ авах хүсэлтэй бөгөөд дараах шаардлагыг хангаж байгаа бол БЗҮ төслөөр дамжуулан ЕСБХБ-наас зөвлөх үйлчилгээний цэвэр зардлын 25-75 хувийг (дээд хэмжээ нь 10000 евро) буцалтгүй тусламжтайгаар авах боломжтой.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

– 500 хүртэлх ажилтантай байх
– Үндэсний эзэмшигчтэй, хамтарсан хөрөнгө оруулалттай компани бол дийлэнх хувь нь дотоодын эзэмшигчийн мэдэлд байх
– Үйл ажиллагааны чиглэл нь банк, санхүүгийн үйлчилгээ, цэрэг дайны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, мөрийтэй тоглох, тамхины үйлдвэрлэл, зэргээс бусад салбар байх
– Цаашид өсөх потенциал бүхий, удирдлага нь нэр хүндтэй, бизнесийн зөвлөгөө авах бодит хэрэгцээ шаардлагатай болох нь тогтоогдсон байх
– Төслийн нийт зардлын 25-75 хүртэлх хувийг санхүүжүүлэх чадвартай байх.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

НЕФТЬ

consulting-1

БАРИЛГА

consulting-2

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ

consulting-3

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-4

БУЯНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

consulting-5

ТЭЭВЭР

consulting-6

УУЛ УУРХАЙ

consulting-7

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР

consulting-8

УУЛ УУРХАЙ

consulting-9

ТЭЭВЭР ЗУУЧ

consulting-10

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-11

БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ

consulting-12

ТАВИЛГЫН ҮЙЛДВЭР

consulting-13

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛДВЭР

consulting-14

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

consulting-15

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-16

ГҮНИЙ БАРИЛГА

consulting-17

ДААТГАЛ

consulting-18

ХУДАЛДАА

consulting-19

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-20

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ

consulting-21

ЗАМ БАРИЛГА

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ