ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“ОШМИ Консалтинг” ХХК нь харилцагчдынхаа онцлогт тохирсон, үр ашиг бүхий менежментийн тогтолцоог бий болгох зорилготойгоор ISO 20700 стандартын дагуу менежментийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Бид менежментийн систем нэвтрүүлэх гэж буй байгууллагын соёл, онцлог, хэрэгцээнд тохирох аргачлалыг сонгохын тулд урьдчилсан үнэлгээг хийж, үр дүнд нь суурилан дараах гурван загвар, аргачлалуудаас сонгон зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг:
– Процесс консалтингийн загвар
– Эмч-өвчтөний загвар
– Экспертийн загвар

ОШМИ Консалтинг компанийн ISO зөвлөх үйлчилгээ нь Их Британид төвтэй, ISO стандартуудыг анхлан боловсруулсан, ISO стандартуудын анхны сургалт ба аудитын үйлчилгээ нэвтрүүлсэн BSI Group байгууллагад хүлээн зөвшөөрөгдөж, түүний Хамтрагч Зөвлөх Байгууллагуудын Хөтөлбөр (Associate Consultants Program)-н албан ёсны гишүүн болсон. ОШМИ нь Орос дахь салбарын 719 дугаартай Зөвлөх байгууллага юм.

ОШМИ Консалтингийн зөвлөх үйлчилгээнд ашигладаг сургалтын хөтөлбөр, материал нь Канад улсад төвтэй Мэргэжлийн Үнэлгээ, Баталгаажуулалтын Байгууллага (Professional Evaluation and Certification Body, PECB) –ын олон улсын сургалтын хөтөлбөрүүдийнх байдаг ба суралцагчид тус сургалтын байгууллагын гэрчилгээ ба Дотоод аудитор, Хэрэгжүүлэгч, Ахлах Аудиторын эрх олгох гэрчилгээг горилох боломжтой.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛИЙН ТОО

АЖИЛЛАСАН САЛБАРЫН ТОО

БАРИЛГА, ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ ГОЛЛОХ САЛБАР

ХАРИЛЦАГЧДЫН АЖИЛЧДЫН ДУНДАЖ ТОО

ЗЭРЭГ НЭВТРҮҮЛСЭН СТАНДАРТЫН ДУНДАЖ ТОО

САР

ТӨСЛИЙН ДУНДАЖ ХУГАЦАА

ТАНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ХЭРЭГТЭЙ ЮУ?

2014 оноос эхлэн “ОШМИ” ХХК нь Европын Сэргээн Босголтын Хөгжлийн Банкны(ЕСБХБ) Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ(БЗҮ) хөтөлбөрт үндэсний зөвлөх байгууллагаар бүртгэгдсэн. Хэрэв танай компани манай байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээ авах хүсэлтэй бөгөөд дараах шаардлагыг хангаж байгаа бол БЗҮ төслөөр дамжуулан ЕСБХБ-наас зөвлөх үйлчилгээний цэвэр зардлын 25-75 хувийг (дээд хэмжээ нь 10000 евро) буцалтгүй тусламжтайгаар авах боломжтой.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

– ААН-ын хэмжээ: Жилийн нийт борлуулалтын орлого 50 сая еврогоос хэтрэхгүй эсвэл балансын дүн 43 сая еврогоос хэтрэхгүй байх. Нийт ажиллагчдын тоо 250-аас хэтрэхгүй байх.
– Өмчлөлийн байдал: Дотоодын хөрөнгө оруулалттай хувийн хэвшил байх.
– Үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа: Доод тал нь хоёр жилээс дээш хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан байх.
– Салбар: Ихэнх салбарын ААН-үүд хамрагдах боломжтой. Гэвч цэрэг, армийн үйл ажиллагаа болон үйлдвэрлэл, тамхи, мөрийтэй тоглоом болон санхүүгийн үйлчилгээний бизнес эрхлэгчдийг ДЭМЖИХ БОЛОМЖГҮЙ.
– Integrity/Шударга байдал: Бид шударга, ёс зүйтэй ААН-үүдтэй хамтран ажиллахыг эрхэмлэдэг. Бид төслийн хэрэгжилтэнд нөлөөлж магадгүй гэж үздэг учир тухайн үед эсвэл өмнө нь шүүх, хуулийн маргаантай ААН-үүдтэй хамтран ажилладаггүй.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

НЕФТЬ

consulting-1

БАРИЛГА

consulting-2

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ

consulting-3

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-4

БУЯНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

consulting-5

ТЭЭВЭР

consulting-6

УУЛ УУРХАЙ

consulting-7

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР

consulting-8

УУЛ УУРХАЙ

consulting-9

ТЭЭВЭР ЗУУЧ

consulting-10

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-11

БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ

consulting-12

ТАВИЛГЫН ҮЙЛДВЭР

consulting-13

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛДВЭР

consulting-14

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

consulting-15

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-16

ГҮНИЙ БАРИЛГА

consulting-17

ДААТГАЛ

consulting-18

ЗАМ БАРИЛГА

consulting-20

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ

consulting-21

ХУДАЛДАА

consulting-19
БҮГД

Дундаж үнийн саналыг Автоматаар тооцох

Та өөрийн авахыг хүсч буй үйлчилгээний өмнөх нүдийг сонгоно уу, түүнд харгалзах үнийн санал гарах болно

Зөвлөх үйлчилгээний үнийн санал өгөх маягт

Та хийлгэх ажлууд ба авах сургалтуудыг урьдчилсан байдлаар сонгоно уу. Хэдэн өдрийн зөвлөгөө болон хэдэн цагийн сургалтын үйлчилгээ авахаас хамаарч, үнийн санал нь бодогдох болно.

Жич: Энд гарах үнийн санал нь урьдчилсан байдлаар 100 хүртэлх ажилтантай нэг байгууллагад гардаг үнийн санал бөгөөд тэдгээр байгууллагад санал болгодог дундаж үнэлгээг харах боломжтой. Өөрийн байгууллагын онцлог, үйл ажиллагаа, стандарт нэвтрүүлэх цар хүрээ, авах үйлчилгээний хэрэгцээг Мэргэжилтнээр нарийн үнэлүүлснээр, танай байгууллагад тохирох зөвлөх үйлчилгээний загвар, аргачлал, болон үйлчилгээний санал, бодит үнийг мэдэх боломжтой.   

Зөрүүний шинжилгээ
 • 3-5 хоног

 • 7-10 хоног

Стандартын танилцуулах сургалт
 • 1 хоног

 • 2 хоног

Стандартын аудиторын сургалт
 • 2 хоног /Дотоод аудитор/

 • 5 хоног /Ахлах аудитор/

Стандартыг хэрэгжүүлэх сургалт
 • 5 хоног

 • 10 хоног

Стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөгөө
 • 3 сар /7 хоногт 2 өдөр/

 • 6 сар /7 хоногт 2 өдөр/

 • 9 сар /7 хоногт 2 өдөр/

 • 12 сар /7 хоногт 2 өдөр/

Нийт 0 төгрөг

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ