Хан-Уул дүүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын “Ажил олгогч, удирдах ажилтнуудын болон нийт ажилтнууд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн ХАБЭА-н сургалт”-ыг амжилттай зохион байгуулан явууллаа. /2018 оны 10 сарын 09,10,11/

 • 10/16/2018

  Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн менежментийн
  хүрээлэнгийн “Ошми” сургалтын төв нь Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн
  даатгалын хэлтэстэй хамтран 2018 оны 10 сарын 09,10,11-ний өдрүүдэд
  “Нийгмийн даатгалд даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс
  шалтгаалах өвчнөөс /ҮО,МШӨ/ урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй
  байдал, эрүүл ахуйн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах ажлын”
  хүрээнд Хан-Уул дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын Ажил олгогч,
  удирдах ажилтнуудын болон нийт ажилтнууд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн
  ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулан явууллаа.

  Сургалтанд 85 гаруй  аж ахуйн нэгж, байгууллагын 178 ажил олгогч эзэд,
  удирдах ажилтнууд, нийт ажилтнууд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 85
  хүн, нийт 263 хүн хамрагдлаа.

  Сэтгэгдэл(0)

  Leave a comment

  Required fields are marked *