Номин Констракшн энд Девелопмент Групп

 • Төсөл 15:      “Номин Констракшн Девелопмент групп” ХХК-д OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 олон улсын стандартуудыг нэгдмэл арга зүйгээр нэвтрүүлэх төсөл.
  Эхэлсэн огноо:      2016 оны 01 сарын 07.
  Дууссан огноо:      2017 оны 08 сарын 18.
  Үргэлжилсэн хугацаа:      8 сар
  Захиалагч:      “Номин Констракшн Девелопмент групп” ХХК
  Төслийн хамрах хүрээ, оролцогчдын тоо:      180 ажилтан. Төсөлд Улаанбаатар хотод байрлах Оффис болон Time square, River garden барилгын төслийн үйл ажиллагаа хамрагдсан.
  Нийлүүлсэн үйлчилгээний тодорхойлолт:      Чанар, ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартуудыг нэгдмэл байдлаар нэвтрүүлдэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн PAS99 аргачлалын дагуу 2 стандартыг нэгдмэл арга зүйгээр нэвтрүүлж байна. Төслийн хамрах хүрээнд, олон улсын стандартын танилцуулах сургалт, стандартын шаардлагуудын сургалт, аудиторуудыг бэлтгэх сургалт, баримт бичгийн боловсруулалтын сургалт зөвлөгөө, төлөвлөгөөт дотоод аудитууд, оффисын болон төслийн ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ, төслийн сайжруулалтын сургалт зөвлөгөөнүүд багтсан.

  Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээ сайжруулах, эрсдэлийг удирдах ба цаашлаад олон улсын аудитын байгууллагын хөндлөнгийн аудитад орж гэрчилгээжих юм