Оюу толгой

 • Төсөл 14:      “Оюу Толгой” ХХК-н Дархан, Даланзадгад, Дорнод аймгуудын Политехникийн коллежид OHSAS 18001:2007 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх төсөл.
  Эхэлсэн огноо:      2016 оны 03 сарын 06.
  Дууссан огноо:      2017 оны 03 сарын 06.
  Үргэлжилсэн хугацаа:      12 сар
  Захиалагч:      “Оюу Толгой” ХХК
  Төслийн хамрах хүрээ, оролцогчдын тоо:      Төсөлд Дархан, Даланзадгад, Дорнод аймгуудад байрлах Долитехникийн коллежууд хамрагдсан.
  Нийлүүлсэн үйлчилгээний тодорхойлолт:      Австралийн серт 3 гэрчилгээ олгох сургалт, ХАБЭА- сургалтын 72 цагийн хөтөлбөр, ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлууд гүйцэтгэсэн. Төслийн хамрах хүрээнд олон улсын стандартын танилцуулах сургалт, стандартын шаардлагуудын сургалт, аудиторуудыг бэлтгэх сургалт, баримт бичгийн боловсруулалтын сургалт зөвлөгөө, төлөвлөгөөт дотоод аудитууд, эрсдлийн үнэлгээ, төслийн сайжруулалтын сургалт зөвлөгөөнүүд багтсан.

  Зөвлөх үйлчилгээний үр дүнд Дорнод аймгийн Политехникийн коллеж олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн олон улсын аудитын байгууллагын хөндлөнгийн аудитад орох бэлтгэлээ хангаад байна.