Шунхлай Групп

 • Төсөл 3:               “Шунхлай групп” ХХК-д ХАБЭА (OHSAS18001:2007)-н удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх төсөл.
  Эхэлсэн огноо:      2014 оны 5 сарын 15
  Дууссан огноо:      2014 оны 12 сарын 15
  Үргэлжлэх хугацаа:      7 сар
  Захиалагч:      “Шунхлай” ХХК
  Төслийн хамрах хүрээ, оролцогчдын тоо:      650 ажилтан. Төсөлд захиалагч компанийн дээд удирдлага, дунд шатны удирдах ажилтнууд, нийт ажилтнууд оролцож байгаа бөгөөд Стандарт нэвтрүүлэх баг нь голлох үүрэгтэй оролцож байгаа.
  Нийлүүлсэн үйлчилгээний тодорхойлолт:      Төслийн хамрах хүрээнд дараах ажлууд орно:

  Стандартын шаардлага, баримт бичгийн боловсруулалтын сургалт, Стандартын аудиторыг бэлтгэх сургалт, Стандартын баримт бичиг боловсруулахад зөвлөгөө өгөх, 2 удаа дотоод аудит хийх, Олон улсын стандартын баримт бичгийг Монголоос Англи орчуулж, олон улсын байгууллагын аудитад бэлтгэх.