ISO Баталгаажуулалт, Үнэлгээ

ОШМИ Групп нь 2020 оноос ISO Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээ зогсоож, ISO Удирдлагын тогтолцооны стандартуудаар олон улсын баталгаажуулалтын үйлчилгээг санал болгож эхэллээ. ISO Олон Улсын Баталгаажуулалт болон Сургалтын үйлчилгээг Группийн харъяа Эм Эс Си Эс компани удирдан явуулна. Доорх холбоос дээр дарж, Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны вэб сайтад хандана уу.

Дэлгэрэнгүй