ISO9001:2015 (ЧУТ), ISO45001:2018 (ХЭМАБУТ)-ын Дотоод аудитор бэлтгэх сургалт 2019.09.05-07-нд явагдана