БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?

Icon_1_Green
СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үндэсний стандарт, хууль тогтоомжид нийцэж, Олон улсад итгэмжлэгдсэн сургалтын
хөтөлбөрүүд.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Icon_3-2_Green
БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ

ХАБЭА-н ажлуудыг стратеги, тактикийн болон үйл ажиллагааны түвшинд бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар хариуцан гүйцэтгэх үйлчилгээ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Icon_4-2_Green
ISO СУРГАЛТ

Олон улсын болон төр засгийн байгууллагуудын захиалгат томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх үйлчилгээ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Icon_2_Green
ФОРУМЫН ТУХАЙ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

БИД ХЭН БЭ?

“ОШМИ” Групп нь 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан Монгол дахь сургалт, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэх групп юм. Бид нийгмийн өндөр хариуцлагатай, олон улсад өрсөлдөх чадавхи бүхий тогтвортой бизнес, ур чадвар бүхий мэргэжилтэнүүдийг бэлтгэх чиглэлээр сургалт ба баталгажуулалт, менежментийн зөвлөх үйлчилгээ, ХАБЭА-н аутсорсинг, төслийн удирдлагын болон нөлөөллийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Суралцагч

Зөвлөх үйлчилгээ

Аутсорсинг

Төслийн удирдлага

Харилцагч байгууллага

Ажилласан салбар

ЯАГААД ОШМИ ГЭЖ?

Манай компани нь хүний нөөц, санхүү, материаллаг баазын хувьд чадавхиа тасралтгүй сайжруулж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөхүйц байх зорилго тавин ажиллаж байна.

Одоогоор бид 15 үндсэн ажилтан, дотоод гадаадын нийт 30 гаруй орон тооны бус зөвлөх, сургагч, аудитортай, хотын төвд сургалт, зөвлөх үйлчилгээний хэрэгцээнд зориулан тохижуулсан өөрийн оффистойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

4.5[5]


Зөвлөх үйлчилгээ захиалагчийн дундаж үнэлгээ 

4.6[5]


ХАБЭА-н аутсорсинг үйлчилгээ захиалагчийн дундаж үнэлгээ

94%


Байгууллагын захиалгат сургалтын сэтгэл ханамжийн түвшин

91%


Мэргэшүүлэх сургалтын сэтгэл ханамжийн түвшин

20


Төрлийн ялгаатай салбарт ажилласан туршлага

54


Зөвлөх үйлчилгээ, Аутсорсингийн хэрэгжүүлсэн төслийн нийт тоо

650


Нийт хамтран ажилласан болон хамтрагч байгууллагууд

10366


Нийт сургалт төгссөн суралцагчдын тоо

Гэрчилгээжсэн сургагч, зөвлөх, аудиторууд

Олон улсын итгэмжлэгдсэн сургалтын хөтөлбөрүүд

mmcg

MMCG 2016 он

“ОШМИ” ХХК нь Монгол дахь ISO-н зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудыг чадавхиараа тэргүүлж байна.

mirim_logo

MIRIM 2015 он

“ОШМИ” ХХК нь 2015 оны байдлаар Монгол дахь ХАБЭА-н сургалтын зах зээлд тэргүүлж байна.

МАНАЙ ХАРИЛЦАГЧИД

УУЛ УУРХАЙ

БАРИЛГА, ИНЖЕНЕРИНГ

УУЛ УУРХАЙ

БАРИЛГА, ИНЖЕНЕРИНГ

БАРИЛГА, ИНЖЕНЕРИНГ

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ОЛОН САЛБАР

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

НЕФТЬ

БАРИЛГА

ОЛОН САЛБАР

УУЛ УУРХАЙ

БАРИЛГА, ИНЖЕНЕРИНГ

УУЛ УУРХАЙ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ТЭЭВЭР, ЛОЖИСТИК

БАРИЛГА

ОУ БАЙГУУЛЛАГА

ОУ БАЙГУУЛЛАГА

ОУ БАЙГУУЛЛАГА

ОУ БАЙГУУЛЛАГА

БҮГД

МЭРГЭЖИЛТНИЙ БЛОГ

Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 10/16/2017

Зөвлөх үйлчилгээний моделиуд

Өмнө дурдсанчлан, зөвлөх үйлчилгээндээ ашиглахаар сонгосон модель нь төслийн үр дүнд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Голлон ашиглагддаг гурван модель бол...

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөгөө
Ангилал admin-3 / 10/16/2017

OHSAS 18001 & ISO 45001: ХАБЭА-н Бодлого

OHSAS18001 стандартын гол шаардлагууды товч тайлбарлая гэж бодлоо. Эхний сэдвээр ХАБЭА-н бодлогыг сонгож авлаа. ХАБЭА-н гээд Монголд ойлгож хэвшсэнээр нь...

Дэлгэрэнгүй
БҮГД

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ